Αρχική σελίδα

 H Εταιρεία

 Προϊόντα

 Υπηρεσίες

 Νέα

 Συνεργάτες

 Πελάτες

 Επικοινωνία 
 ΙΚΤΙΝΟΣ

   Με τις αλλαγές της νομοθεσίας σε ότι αφορά την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις οικοδομές, δημιουργήθηκε η ανάγκη υλοποίησης μιας εξειδικευμένης εφαρμογής για την οικονομική παρακολούθηση οικοδομικών έργων, ώστε να γνωρίζετε τόσο το πραγματικό κόστος όσο και το Φ.Π.Α. του έργου σας. Η εφαρμογή ΙΚΤΙΝΟΣ ερχεται να καλύψει αυτήν την απαίτηση της αγοράς.

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής

 • Καταχώρηση έργων και ιδιοκτησιών (γενικά στοιχεία, οικοπεδούχοι, συγγραφές)

 • Προϋπολογιστικό και Απολογιστικό κόστος

 • Βιβλίο κοστολογίου

 • Ανάλυση Φ.Π.Α. οικοδομής και ιδιοκτησίας

 • Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων

 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις (ΚΕΠΥΟ)

 • Προϋπολογισμός έργου (ΕΚΚΟ, ανά κατηγορία υλικών)

 • Παρουσιολόγιο εργατών/Πληρωμές εβδομάδας

 • ΑΠΔ

 • Ελάχιστα ημερομίσθια ΙΚΑ

 • Καταστάσεις ΦΜΥ

 • Βεβαιώσεις αποδοχών

 • Οριστική δήλωση Ε7

 • Καρτέλα συναλλασσόμενου(Προμηθευτές, Συνεργεία, Γενική, Ανά έργο)

 • Παρακολούθηση προμηθευτών(Ανά έργο, Ομάδα έργου, Στάδιο κατασκευής)

 • Παρακολούθηση προσφορών-πληρωμών συνεργείων(Με επιμετρήσεις και με φάσεις εργασιών)

 • Παρακολούθηση αγοράς υλικών(Ανά έργο, Ομάδα έργου, Στάδιο κατασκευής  και Προμηθευτή)

 • Άμεση οικονομική παρακολούθηση έργου και σύγκριση με τα προϋπολογιζόμενα ποσά

 • Άμεση εικόνα έργου ή συνδυασμού έργων

 • Παρακολούθηση έργου ανά στάδιο κατασκευής

 • Διαχείριση συμβολαίων

 • Σύνδεση συγγραφών με αγοραστές

 • Παρακολούθηση δόσεων πελατών

 • Παρακολούθηση αξιογράφων (εισπρακτέων - πληρωτέων)

 • Παρακολούθηση γενικών εξόδων εταιρείας

 • Διαχείριση επαφών και ύπαρξη υπενθυμίσεων

 • Υπολογισμός δανείου(μηνιαία δόση, τόκοι, συνολικό ποσό)

 • Υλοποίηση εκτυπώσεων προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εταιρείας

 • Δυναμικές αναζητήσεις με όλα τα στοιχεία της εγγραφής

 • Γρήγορη καταχώριση νέας εγγραφής με αντιγραφή των όλων των στοιχείων από προηγούμενη

 • Δυναμική διαχείριση των λιστών παρουσίασης εγγραφών

 • Εξαγωγή των λιστών παρουσίασης εγγραφών σε λογιστικό φύλλο(MS Excel)

 • Πολλαπλή ταξινόμηση των εγγραφών στις λίστες παρουσίασης

 • Η εφαρμογή είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη

 • Η εφαρμογή τρέχει και σε δίκτυο υπολογιστών

   Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν επίδειξη της εφαρμογής και των δυνατοτήτων της.